Javascript

JavaScript är små programslingor som placeras in i HTML koden. JavaScriptet är enkel, javalik programmering och används för specialfunktioner på websidor.

JavaScript är ett relativt nytt verktyg. Till skillnad från Java, som använder sig av små program, APPLETS, som laddas från servern, så bäddas JavaScript in i HTML-koden. Scripten ger stora möjligheter att förbättra och komplettera HTML-språket utan att svårighetsgraden höjs markant. JavaScriptens funktioner kan närmast jämföras med CGI-scripten. Mycket av det som förut bara gick att göra med CGI går nu också med JavaScript.

Skillnaden mellan Java och JavaScript är stor, även om namnen är väldigt lika. JavaScript är som namnet antyder ett Scriptspråk. Java är ett fristående programspråk. JavaScripten påvisar släktskap med Java när det gäller syntax (språket), i övrigt finns inga likheter. Från början kallade Netscape detta för LiveScript men när Java började bli hett ändrade Netscape syntaxen och LiveScript blev Javascript.

Fördelar:
Enkla, interaktiva applikationer som inte behöver kommunicera med andra resurser på nätet kan konstrueras i JavaScript.

Nackdelar:
JavaScript kod ligger i klartext tillgängliga direkt i HTML-dokumentet, någon annan kan således "sno" det du gjort i källkodsform.

Exempel:
Kontroll av inmatad data i formulär, räknare, möjlighet för användaren att påverka Java Appletter.

Stöds av browser:
Netscape 2.0 och uppåt. Internet Explorer från version 3.0.

Canit tycker:
Det går snabbt att göra saker med JavaScript och det fungerar bra för att styra Java Applets med det, till exempel att styra hastigheten på en animering.

Bra stöd bland WWW-läsarna. Microsoft och Netscape har redan idag olika namn JavaScript (Microsoft kallar det J-Script) och det finns risk för att de utvecklar det åt olika håll.

Mera Info
http://www.developer.com/directories/pages/dir.javascript.html
Här kan du räkna ut överföringstider för olika filstorlekar vid olika typer av uppkopplingar Markera det alternativ du vill prova och mata in filstorleken i fönstret nedan.

14.400 bps modem
28.800 bps modem
ISDN en kanal
ISDN två kanaler
256 Kbit fast
512 Kbit fast
1 Mbit fast

Mata in filstorleken i Kilobyte här!

Här kommer svaret i sekunder!


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"