Canit Construction

GIF, 62kb JPG, 14kb
Foto: Karin Ruta
GIF, 260x182 pixels, 62 kilobyte
Tid med 14.4 kbps: ca 40 sekunder
Tid med 28.8 kbps: ca 20 sekunder
JPG, 260x182 pixels, 14 kilobyte
Tid med 14.4 kbps: ca 9 sekunder
Tid med 28.8 kbps: ca 4,5 sekunder

Tillbaka

Vill du prova igen, klicka på "Reload" i din WWW-läsare!