Shockwave

Shockwave, ett verktyg utarbetat av företaget Macromedia som möjliggör interaktivitet i webmiljöer. Med hjälp av Shockwave kan den som skapar websidan integrera rörliga bilder, ljud, reaktioner på musrörelser m m.

Fördelar:
Shockwave skapar möjlighet att bygga levande websidor. Shockwaveapplikationerna kan skapas i flera olika program, t ex Director, Freehand, Xres m m.

Nackdelar:
Kräver Plug-In. Dokument med shockwave blir "tunga" vilket ger långa laddtider.

Exempel:
Spel och multimedia.

Stöds av browser:
Ingen av dagens browsers stöder shockwave automatiskt. Applikationen kräver Plug-In.

Canit tycker:
Shockwave går snabbare att göra än motsvarande Java applet men har inte inbyggt stöd i någon WWW-läsare. Nackdelen med att göra Spel och multimedia i Java är att det tar mycket längre tid. En ny teknik som kallas HyperWire är på gång, den är ungefär lika lätt att göra som Shockwave men koden som kommer ut är Java. Tills den kommer använder vi Shockwave i de fall det inte är vettigt att använda Java.

Mera info:
Se på MacroMedias hemsida.

Shockwaveapplikation
272 x 150 pixels
12 kilobyte

<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"