Cookies

Cookies är ett sätt för www-servrar att spara information i din klient. Många www-servrar tilldelar alla som accessar sin site för första gången en cookie som i detta fall är ett sorts User ID, när en person sedan kommer tillbaka är det möjligt att använda detta för att t.ex. släppa in en person på vissa sidor. Det går också att logga alla User IDs för att se om en person kommer tillbaka och med vilken frekvens detta sker o s v. Det är inte möjligt att identifiera personen som besöker websiten. Möjligt är dock identifiera den enskilda www-läsaren och att koppla vissa accesser till tidigare besök på sidan. Vi kan således veta när en användare kommer tillbaka till vår website.

Att som användare ställa in sin www-läsare så att den inte tar emot cookies är möjligt. Då det blir vanligare och vanligare med cookies och att dessa t o m används inom samma inloggning för att t ex hålla ordning på vad du har i en virtuell shoppingvagn, uppstår problem om du stänger av cookiefunktionen. Användaren som surfar utan cookies tappar funktionalitet och riskerar att överösas med felmeddelanden från webservrar som identifierar besökaren med hjälp av cookies.

Fördelar:
Underlättar för användaren så att han inte behöver logga in varje gång. Ger möjlighet att föra statistik över hur användarna besöker din website.

Nackdelar:
Identifierar www-läsaren och inte personen. Används cookien som User ID är det rätt maskin (www-läsare) som ges access men man vet inte vem som sitter bakom den.

Exempel:
Statistik över inloggningsfrekvenser, User IDs m m.

Stöds av browser:
Senaste versionerna av Netscape respektive Internet Explorer klarar cookies.

Mera info:
http://www.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html

Canit tycker:
Fyller sitt syfte, då de används på rätt sätt. Webdesignern bör dock tänka på att använda cookies med varsamhet och medvetenhet. Cookies kan uppfattas som ett intrång i användarens anonymitet och om möjligheten exploateras alltför hårt kan användarna reagera negativt.

<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"