Imagemap

Imagemaps är en bild som delats med upp med hjälp av ett kordinatsystem. Bilden är klickbar och beroende på var du klickar så länkar olika områden till olika URLer. Ett exempel är en bild med sex knappar inritade där tre stycken ligger i den övre raden och de tre andra i den nedre. Varje knapp har en text som ska leda till en WWW-sida.

Fördelar:
Imagemappar blir väldigt snygga eftersom det är grafik istället för textlänkar. Client Side imagemaps visar vilken URL en knapp leder till i statusraden.

Nackdelar:
Ändringar blir komplicerade eftersom allt bygger på ett kordinatsystem. Användaren får ingen markering av att ha varit på en viss URL som med textlänkar. Server Side imagemaps visar inte vilken URL du kommer till när du har muspekaren över knappen.

Exempel:
Klickbara grafiska knappar.

Stöds av browser:
Alla moderna WWW-läsare.

Canit tycker:
Imagemaps är bra och stöds av så gott som alla moderna WWW-läsare.

Server Side Imagemap


Client Side Imagemap


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"