Canit Construction

AU är ett ljudformat som från början härstammar från Unix världen. Det är ett samplat format dvs det innehåller inspelat, digitaliserat ljud. AU formatet har blivit något av en standard för ljud på Internet.
Fördelar:
Alla browsers av idag och många äldre, till och med riktigt gamla klarar detta format.

Nackdelar:
Går inte att streama.

Exempel:
Ljudklipp från radiosändningar. Promotionmaterial från CD-skivor, med mera.

Stöds av browser:
De flesta, även äldre.

Canit tycker:
Om målgruppen ska vara stor är au bra, annars är nog RealAudio att föredra.
Starchild Cover

Starchild, 11 sekunder, AU-format, 88KB.

Starchild, 40 sekunder, AU-format, 316KB.

Exemplen används med tillstånd av Starchild, som finns på http://www.techno.org/starchild/.


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"