Frames

Frames är ett tillägg till HTML, ursprungligen utvecklat av Netscape. Frames möjliggör godtycklig uppdelning av browserfönstret i flera, separat scrollbara, områden som var och en kan innehålla information från olika URLer. Hyperlänkar i en frame kan också användas för att visa information i andra frames på websidan. Frametekniken ger webdesignern möjlighet att skapa lättnavigerade websidor samt att på sin egen sida visa information från andra hemsidor.

Fördelar:
Ger webbyggaren ökad handlingsfrihet. Genom att dela upp sidan med en frame kan laddtiderna förkortas. En meny med klickbara bilder behöver inte laddas om och om igen när användaren navigerar genom siten. Frames kan också användas för att importera information från andra sidor utan att användaren behöver lämna den website han/hon valt att besöka.

Nackdelar:
Kan vara svårt att anpassa frames för olika skärmupplösningar. En sida med frames som producerats vid en skärm med hög upplösning kan se annorlunda ut när en användare med lågupplöst skärm besöker den. Frames fungerar inte likadant i äldre som i nyare versioner av Netscape och Explorer. De olika webläsarna ger dessutom olika valmöjligheter för webbyggaren. I Explorer 3.0 kan man t ex lägga en s k "floating frame" som kan placeras var som helst i dokumentet. Om en användare med en browser som inte stöder flytande frames försöker ladda en sådan sida, presenteras ingen information överhuvudtaget.

Dessutom försvåras utskrift av websidor. Med frames delas sidan upp i "avdelningar" som måste skrivas ut var och en för sig. Utskriften av en websida med frames ser därför inte ut som den gör på användarens skärm.

Exempel:
Frames kan t ex användas då ett företag vill ha en en sida med en menyrad som är konstant oavsett vilken sida som användaren tittar på.

Stöds av browser:
De flesta plattformar har numera stöd för frames. På Mac, PC och Unix är det standard, och man kan räkna med att alla andra klarar det med.

Mera info:
http://www.newbie.net/frames/

Canit tycker:
För mycket frames på en sida riskerar att göra layouten rörig. Rätt använt är frames däremot ett mycket bra verktyg för att skapa struktur och överskådlighet. Frames är särskilt lämpliga då websiten innehåller många undersidor och ämnesområden.

Exempel


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"