GIF

1987 utvecklade CompuServe "Graphics Interchange Format" (GIF), ett format för hantering av datafiler med grafiskt innehåll. GIF-filerna är komprimerade för att ta mindre plats och därmed också gå att skicka snabbare över nätet. Komprimeringstekniken som används i program som skapar GIF-filer kallas "Lempel Zev Welch" LZW, en metod patenterad av Unisys.

Den komprimering som GIF formatet använder är sk "icke förstörande" komprimering. Detta innebär programmen som skapar GIF-filerna inte ändrar något i den ursprungliga bilden. Komprimeringen sker istället genom att klientdatorn uppmanas att kopiera de delar av bilden som innehåller likheter. En bild på en tegelvägg skulle t ex kunna komprimeras hårt eftersom tegelstenarna lätt kan kopieras för att sedan användas som mall när klientdatorn på nytt bygger ihop bilden.

Bilder i GIF-format innehåller 256 färger.

Fördelar:
Ett standardformat för bilder på Internet som stöds av alla moderna webläsare. Eftersom bilderna inte komprimeras "förstörande" blir resultatet av hög kvalitet i jämförelse med t ex JPEG.

Nackdelar:
Komprimeringsmetoden ger större filer och därmed längre överföringstider.

Exempel:
Små roliga bilder och knappar. Logotyper.

Stöds av browser:
Alla

Canit tycker:
Gif-bilder ska användas till små knappar, ritade stora bilder och mindre scannade bilder, rätt använt skapar det en gladare sida. Stora bilder ska vara i jpeg formatet för att ta mindre plats.
Bild 21kb

GIF bild
160x120 pixels
256 färger
Komprimeringsgrad: GIF Komprimering
21 kilobyte


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"