HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) är en av de mest grundläggande byggstenarna i hela World Wide Web. HTML är helt enkelt textfiler som talar om för webbrowsern hur filen som laddats skall se ut på skärmen. Detta gäller för alla browsers, oavsett om de är textbaserade som Lynx eller har stöd för multimedia som Netscape och Microsofts senaste produkter.

HTML standarden härhör från forskningscentret CERN i Schweiz som 1989 presenterade ett förslag till en enklare och enhetligare användning av Internet - World Wide Web. 1991 testades den första programvaran för att publicera elektroniska dokument för WWW. 1993 släpptes den första programvaran utanför Unix och innan året var slut fanns Mosaic, en webläsare som fungerade på både Windows, Macintosh och Unix.

Idag har HTML utvecklats i flera olika versioner. Metoden som utvecklades av ett laboratorium för partikelfysik är idag, med hjälp av editors som t ex PageMill och FrontPage, allmän egendom.

Fördelar:
HTML är lätt att lära. Med en bra instruktion kan nästan vem som helst lära sig koda HTML-dokument. Det är en minst sagt utbredd standard, helt enkelt universellt i den ständigt växande Internetvärlden. Med hjälp av editors blir HTML dessutom inte svårare än t ex ordbehandlingsprogrammet Word.

Nackdelar:
Eftersom en HTML-sida byggs upp av många olika filer (all grafik är t ex separata filer) går dokumenten inte att skicka via elektronisk post. En nackdel som t ex tvingar den som vill läsa en Internettidning att sitta uppkopplad hela tiden.

HTML-dokument har också en begränsning beträffande specialformatering av text och layout. Detta gör att sidorna presenteras olika beroende på vilken browser och skärmstorlek användaren har. Detta försvårar arbetet för designern som utformar websidan.

Exempel:
Alla sidor på webben.

Stöds av browser:
Samtliga.

Canit tycker:
HTML är, ännu så länge en av de viktigaste byggstenarna i de kommersiella delarna av internet. Inom snar framtid förväntas dock t ex Java och databaslösningar ta över allt mer. Den tradionella "kodknackningen" ersätts allt mer av programering och systemintegration.

Exempel

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Min titel</title>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=+4>
  Jag &auml;r stor
</FONT>
</BODY>
</HTML>
Tryck här för att se ovanstående exempel


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"