JPEG

JPEG är en standard för att komprimera digitala bilder. Tillsammans med GIF är JPEG det vanligast förekommande bildformatet på Internet. Namnet härstammar från den kommité (Joint Photographic Experts Group)som ursprungligen utformade standarden.

JPEG är en förstörande komprimering, vilket betyder att de komprimerade bilderna förändras i förhållande till de ursprungliga. När en bild sparas i JPEG minskas filstorleken genom att små detaljer (t ex knappt urskiljbara färgnyanser) tas bort. Hur mycket som skall tas bort kan den som behandlar bilden själv avgöra, med lägre kvalitetskrav blir bilderna "lätta" med kort överföringshastighet som följd. När kvaliteskraven öker gäller det motsatta.

JPEG formatet innehåller 16,8 miljoner färger.

Fördelar:
JPEG är överlägset GIF när bilder av fotokvalitet och liknande material skall komprimeras. Återgivning av färgskiftningar och gråskalor m m, blir mer verklighetstrogen och kräver mindre plats i JPEG.

Nackdelar:
När bilden som skall komprimeras består av ett fåtal, skarpa färger (som t ex i en logotype) är GIF det bästa formatet. JPEG formatet har problem med skarpa kanter och bilder med få färger. De skarpa kanterna blir i regel suddiga, vilket i synnerhet påverkar bilder med liten text negativt.

Exempel:
Stora bilder och bilder med många färger.

Stöds av browser:
Alla

Canit tycker:
Bra för stora bilder. Med en komprimering på 70% är det nästintill omöjligt att se att det är förstörande komprimering.
Bild 21kb

JPEG bild
160x120 pixels
16,7 milj färger
Komprimeringsgrad: 90
2 kilobyte


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"