Canit Construction

Perl
Perl är ett skript språk skrivet av Larry Wall optimerat för att scanna textfiler och lyfta ut information ur dem och generera rapporter baserad på den informationen. Perl är också bra för många system och automatiserings uppgifter vilket gör att det är väl lämpat för enklare applikationer på webben.

Perl innehåller många delar från C och liknar syntaxen i C ganska mycket.. C och C++ är kompilerade språk, dvs de skrivs i av människor läsbar text och kompileras sedan (dvs omvandlas) till maskinkod en gång för alla. Maskinkod är den kod som datorernas processorer förstår. Perl är ett interpreterat språk och skrivs i, av människor läsbar text och omvandlas till maskinkod av ett litet program, en interpreter varje gång det körs. Därför blir det långsammare än ett kompilerat språk.

Mer info på: http://www.perl.com/perl

Fördelar:
Enkelt och snabbt att skriva.

Nackdelar:
Långsamt eftersom det är okompilerat. Trots att Perl koden inte syns om man listar HTML-koden, går det ändå ofta att "sno" ett Perl program från en webb-server. Dvs andra kan lätt ta ditt program och ändra det lite och sedan använda det själva till någon liknande uppgift.

Exempel:
Exempel på applikationer som kan skapas med hjälp av CGI och ett program av något slag: Beställningsformulär, Gästböcker, System för Onlineshopping, Webchats m m.

Stöds av browser:
Eftersom Perl kopplas till web-dokumenten via CGI så stöds det av så gott som alla browsers.

Canit tycker:
Ett trevligt och mycket kraftfullt språk.
Exempel på källkod till ett program som endast skriver ut texten 'Hello World!' på skärmen.

#!/usr/local/bin/perl

print "Hello World!\n";

Samma program i körbar form.

#!/usr/local/bin/perl

print "Hello World!\n";


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"