VRML

Virtual Reality Modelling Language (VRML) är en standard för att beskriva 3D-objekt och 3D-världar på Internet. Språket beskriver hur ett tredimensionellt objekt ser ut, dess yta och var det är placerat i 3D-rymden.

För att navigera i en VRML-värld krävs att den mottagande datorn via mjukvara genererar miljön du sedan kan "gå runt" i. Idag behövs det att användarens webläsare är utrustad med en Plug-In som gör själva renderingen, d v s "räknar fram" hur bilden skall presenteras på skärmen. Ju bättre dator (processorkraft) du har dessto bättre flyt (mindre hackighet) får du när du går runt i en VRML-värld. Detta p g a att en kraftfullare dator genererar fler bilder per sekund.

VRML-världar och objekt skapas med ett 3D-modellerings program som kan spara i VRML-format. De flesta moderna 3D-program klarar VRML, som exempel kan nämnas 3D studio MAX.

Fördelar:
Användaren upplever den virtuella miljön som en plats. Eftersom miljön "byggs upp" av klientdatorn tar VRML-miljön mindre plats än om överföringen skulle bestå av färdig bildelement.

Nackdelar:
Kräver Plug-In. VRML-miljöer tar lång tid att ladda via vanligt modem.

Exempel:
VRML används för att bygga virtuella shoppingcenter, spel, chats med grafiskt gränssnitt.

Stöds av browser:
Ingen, kräver Plug-In. En utförlig beskrivning hittar du på: http://www.sdsc.edu/vrml/browsers.html

Mera Info:
http://www.sdsc.edu/vrml/

Canit tycker:
Med VRML kan ett platsbegrepp överföras till användaren. Den abstrakta datorrymden görs konkretare. Tyvärr krävs högre överföringshastighet än vad majorieten av internetanvändarna har tillgång till.

VRML värld 300 x 300 pixels 67 kilobyte


<<< Föregående Nästa >>> GIF | GIF Animation | JPEG | Imagemaps | Java | Javascript
Perl | C/C++ | CGI och Perl | CGI och C | HTML | Frames | VRML
Shockwave | VivoActive | Audio (AU) | Cookies | Databas
Överföringstider | Kompatibilitet | "Under construction"