[Fyrlog17.gif]
Basbelopp Bostadsförmån 97 96
Deklaration Diskonto,Representation
Ekonomisidor
Fyreko
Konsumentprisindex Kostförmån
Mervärdeskatt
NYA SIDOR !!
Reparera huset med skattereduktion!
Räntor och obligationer
Statslåne ränta Sociala avgifter Sökverktyg/databaser
Tidtabell Uppsala-Sth-Arlanda Tåg o Buss. Traktamenten Utland-98 -97 Utland-96 Utland-95 Trakt.Svenska
Våra kunder Våra Tjänster Väder o Bilder
Övriga Ekonomi o Affärslänkar

Fyrekos Nya sida !!

Meddelanden o frågor till fyreko Klicka på ord ovan för att komma dit direkt
ett@fyreko.se


Välkommen till Fyreko - din ekonomiska rådgivare


vill öka Din lönsamhet,minska Dina kostnader och ge
Dig möjlighet att koncentrera Dig på försäljning och produktion.
Vi är experter på administration och arbetar kundorienterat och flexibelt för att alltid kunna anpassa oss till kundens rutiner.


har ett brett utbud av tjänster för effektivisering och uppbyggnad av Ditt företags och Din privata ekonomi.Detta är några av Fyrekos tjänster;Redovisning anpassat till kundens behov


Deklarationer och skatteärenden.


Fastighets och rörelse överlåtelse rådgivning


Fastighetsförvaltning- Delar eller komplett


Bokslut och Årsredovisningar även koncernredovisning


Bolagsbildning- samtliga former av bolag i Sverige


Revision- vi sammarbetar med godkända och auktoriserade revisorerKontakta oss gärna för ett första kostnadsfritt samtal, vi kan även erbjuda redovisning,bokslut och deklaration till fasta priser.
Bergsbrunnagatan 28 753 23 UPPSALA


Tel 018-151850 Fax018-151862


Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

ett@fyreko.seNi är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

ett@fyreko.se • NYHETER TIDSKRIFTER


 • BANKER KREDITINSTITUT FÖRSÄKRINGSBOLAG O LIKN.

 • BÖRSKURSER INDEX RÄNTOR VALUTOR OCH MM


  VÄDER OCH BILDER


 • ÖVRIGA LÄNKAR


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se


  SNABBFAKTA
  [ Basbelopp | Bostadsförmån 96 | Deklaration checklista | Diskonto,Representation | Ekonomisidor | Fyreko | Konsumentprisindex | Mervärdeskatt | NYA SIDOR !! | Räntor och obligationer | Statslåne ränta | Sociala avgifter | Sökverktyg/databaser | Tidtabell Uppsala-Sth-Arlanda Tåg o Buss. | Traktamenten Utland-97 | Traktamenten Utland-96 Traktamenten Utland-95 | Traktamenten Svenska | Våra Tjänster]

  BASBELOPPET

  1994	   35 200	
  
  1995	   35 700
  
  1996	   36 200
  
  1997     36 300
  
  1998     36 400
  
  

  Statslåneräntan

  
  94-05-31	 9,33 %	  94-12-31	 10,64 %  95-08-31   10,05%
  94-06-30	10,22 %	  95-04-30	 11,24 %  95-11-30   8,88% 	
  94-08-31	11,73 %  95-05-31   10,54 %  95-12-31	 8,45%
  94-11-30	10,86 %  95-06-30	 10,69 %  96-04-30   8,10%
                            96-05-31   8,27%
  						  96-06-30   8,08%	
                            96-08-31   7,90%
                            96-11-30   7,02%
  						  96-12-31   6,59%
  						  97-04-30	 7,04%
  						  97-05-31	 6,87%
  						  97-06-30   6,52%
  
  

  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  Diskonto

  94-04-06	 4,50 %	  96-01-03    6,00 %
  94-07-04	 5,50 %	  96-04-02	  5,50 %
  94-10-04	 7,00 %	  96-07-02    4,50 %
  95-07-04	 7,50 %	  96-10-02    3,50 %				 
  95-10-06     7,00 %	  97-01-03	  2,50 %		  	
  				  97-04-02    2,50 %
  				  97-07-02    2,50 %
  
  
  
  
  	
  Representationsbelopp 1995			  1996	
  
  Extern:	300 kr + moms				  180 kr + moms 
  Intern:	200 kr + moms               Vin o sprit får ingå 
                            i beloppet och är avdragsgillt.
  
  Moms på ej avdragsgill representation är ej avdragsgill.
  

  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  Sociala avgifter 1996 mm.

  
  Socialavgifter mm 1996 i procent
  
  		 	Tjänstemän		Arbetare
  
  Enligt lag        33,06     	  33,06
  Enligt avtal	ca    6,80			ca 6,00
  Löneskatt	ca	 1,30			ca 0,70
  
  Totalt          41,16			  39,76
  
  Egenavgifter		 31,25 *
  Särskild Löneskatt	 21,39
  
  * 0 Karensdagar 31,25 % 
    3 Karensdagar 30,13 % 
   30 Karensdagar 29,13 % 
  
  Till angivna socialavgifter kommer allmänna egensvgifter på 3,95 %.
  
  Allmän egenavgifter på skattsedeln
  
  	Pensionsavgift			1,00 %
  	Sjukförsäkringsavgift		3,95 %
  	Arbetslöshetsförsäkring		0,00 %
  
  	Totalt				4,95 %
  	
  	Avgiften tas ut på inkomster upp till 7,5 basbelopp
  
  Schablonavdrag	
  
  	Egenavgifter		25 %
  	Särskild löneskatt 	18 %
  
  ATP- tak 					276 000
  
  
  
  O.B.S NEDAN 1995 ÅRS Belopp				1995
  
  Socialavgifter mm 1995 i procent
  
   		 Tjänstemän		Arbetare
  
  Enligt lag       32,86     	  32,86	1995
  Enligt avtal	ca   6,80	  ca    6,00	1995
  Löneskatt	ca	1,30	  ca	  0,70	1995
  
  Totalt         40,96		  39,56	1995
  
  Egenavgifter	    31,25 *
  	        21,39
  
  * 0 Karensdagar 31,25 % ,
    3 Karensdagar 30,13 % ,
   30 Karensdagar 29,13 % .
  
  Till angivna socialavgifter kommer allmänna egensvgifter på 3,95 %.
    Kontakta oss gärna för ett första kostnadsfritt samtal, vi kan även erbjuda redovisning,bokslut och deklaration till fasta priser.  Bergsbrunnagatan 28 753 23 UPPSALA
  Tel 018-151850 Fax018-151862

  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  Traktamente för Sverige

  							1996  1997
  	
  Hel dag inrikes tjänsteresa	(0,5% x 36 200)	    180 kr	180 kr
  Helt maximibelopp för dag i samband med övernattning: 	180 kr 180 kr
  Nattschablon:				         90 kr  90 kr
  
  
  Kostförmån                    1996     1997 
  	Frukost			         24 kr      26 kr
  	Lunch eller middag	         48 kr      52 kr
  	Helt fri kost		        120 kr	    130 kr 
  
  


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  Mervärdeskatt

  
  	Följande procentsatser gäller från 1 januari 1996.
  
  	Påläggsprocent			Skattesats inkl moms
  
  	1	25 %			20.00 %
  	2	12 %			10,71 %
  	3	 6 %			 5,67 %
  
  	1. Allmän moms
  	2. Livsmedel, Hotell och Resor
  	3. Allmänna nyhetstidningar
  
  
  O.B.S. Nedan föregående års procentsatser;
  
  Följande procentsatser gäller från 1 januari 1995.
  
  Påläggsprocent			Skattesats inkl moms
  
  	1	25 %			20.00 % 1995
  	2	21 %			17,36 % 1995 
  	3	12 %			10,71 % 1995
  
  1. Allmän moms
  2. Livsmedel
  3. Hotellrum och resor
  
  Bilersättning
  
  Högst 13 kr per mil är skattefri 1996.
  


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  Konsumentprisindex

  		basår			       basår
  
  	1980		1949			1980		1949
  
  94-07	248,4		1 418		96-01  255,6      1 459
  94-08	248,5		1 419		96-02  255,8      1 461
  94-09	250,7		1 431 		96-03  257,0      1 467
  94-10	251,0		1 433 		96-04  257,6      1 471
  94-11	250,8		1 432		96-05  257,3      1 469
  94-12	250,4		1 430		96-06  256,3      1 463
  95-01	251,3		1 435	    96-07  255,7      1 460            
  95-02	252,3		1 441      96-08  254,5      1 453    
  95-03	253,3		1 446      96-09  256,0      1 462   
  95-04	255,0		1 456      96-10  255,9      1 461  
  95-05	255,3		1 458      96-11  255,3      1 458    
  95-06	255,1		1 457		96-12  254,9      1 455
  95-07  254,8      1 455		97-01  254,6      1 454 
  95-08  254,5      1 453      97-02  254,2      1 451
  95-09  256,2      1 463		97-03  255,2      1 457	 
  95-10  256,9      1 467      97-04  257,0      1 467    	 
  95-11  256,8      1 466      97-05  257,0      1 467     
  95-12  256,0		1 462      97-06  257,4      1 470    
                      
                      
                      
  					
                      
                      
  
  
  Senaste 16 årens oktoberindex basår 1980
  
  1980	104,2		1986	161,9		1992	235,1	
  1981	115		1987	170,1		1993	245,2
  1982  124,6 		1988	180,2		1994	251,0
  1983	135,6		1989	191,8		1995	256,9
  1984	145,5		1990	213,4      1996  255,9
  1985	155,5		1991	230,1
  
  


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se


  UTLANDSTRAKTAMENTEN 1996 - SKATTEFRIA BELOPP

  UTLANDSTRAKTAMENTEN 1996 - SKATTEFRIA BELOPP
  
  Land el		Trakta	Land el	Trakta-Land el		Trakta-
  Område		mente	Område	mente	Område		mente
  		/dag, kr		/dag, kr	/dag, kr
  _____________________________________________________________________________________
  							
  Albanien		358	Kambodja	262	Taiwan		322
  Algeriet		235	Kamerun	    304	Tanzania	322
  Amerikas f. stater 	    Kanarieöarna, se SpanienThailand	292
    New York		350	Kap Verde	274	Tjeckien	318
    övriga områden	350	Kenya	    272	Togo		232
  Andorra, se Spanien		Kina	    384	Tongo		185
  Angola		    361	Kongo	    430	Trinidad &
  Antiqua	     	493	Korea, Demokr.			 Tobago	230
  Argentina		457	 folkrep.	504	Tunisien	360
  Aruba	        314	Korea, Rep.	487	Turkiet		
  Australien    	335	Kroatien	504	  asiatiska delen 220 
  Azorerna, se Portugal		Kuwait	    369	  europeiska delen
  					          inkl Istanbul  351
  Bahamas     	342	Laos  	195	Tyskland	466
  Bahrain	        306   Lesotho 	208			
  Bangladesh	    462	Lettland	360	Uganda		293
  Barbados	    422	Libanon*	488	Ukraina		338
  Belgien     	458	Liberia	    216	Ungern		339	
  Belize	        355 	Libyen	    999	Uruguay		292
  Benin	        335	Liechtenstein	371	
  Bermuda	        261  	Litauen	    334	Vanuatu		235
  Bhutan, se Indien		Luxemburg	464	Venezuela	377
  Bolivia     	169				Vietnam		309
  Bosnien-Hercegovina	385	Macau	    308	Västsamoa	285
  Botswana	    262	Madagaskar	211	
  Brasilien	    643 	Madeira, se Portuga	Zaire		485
  Brunei      	293	Makedonien	266	Zambia		193
  Bulgarien    	325	Malawi	    201	Zimbabwe	191
  Burkina Faso   	239	Malaysia	374	
  		        Maldiverna	200	Åland		253
  		        Mali	    249	
  Canada	346       	Malta	    290	Österrike 	461
  Centralafrik.		    Marocko	    213	 
   republiken   	343	Martinique	323 	Övriga länder 	
  Chile	        380	Mauritius	471     och områden	250
  Colombia	    400	Mexico	    150
  Costa Rica    	274	Mikronesien	275
  Cuba	        324	Mocambique	365
  Curacao     	391	Moldavien	100
  Cypern	        326	Monaco  	390	
  		        Myanmar (Burma)	188
  Danmark (äv. Färöarna	
   & Grönland)	    364	Namibia 	219	
  Djibouti	    214	Nederländerna	411
  Dominica	    394	Nederländska Antillerna,
  Dominikanska		se Curaco
   republiken	    422 	Nepal  	238	
  		        Nicaragua	232
  Ecuador      	219	Niger	    140 	
  Egypten	        201	Nigeria 	221		
  Elfenbenskusten	    441	Norge	    360
  El Salvador	    221	Nya Zeeland	276	
  Eritrea     	100		
  Estland	        211	Oman	    415
  Etiopien	    138	
  		        Pakistan	222	
  Fiji		    221	Panamá	    353	
  Filippinerna 		340	Papaya Nya Guinea 230 	
  Finland (äv. Åland)	307	Paraguay	211		 
  Frankrike		384	Peru	    288	
  Föröarna		330	Polen	    285		
  Förenade Arabemi.	574	Portugal	359
  				 	
  Gambia		    235	Qatar  	290	
  Ghana	     	295	
  Grekland		279 	Rumänien	198
  Grenada		    468	Ryssland	576	
  Grönland		370		
  Guadeloupe	    676	San Morino	259	
  Guatemala	    228	Saudiarabien	514
  Guinea, Rep.	    488 	Schweiz	    522
  Guinea- Bissau	    195	Senegal	    332	
  Guyana	        354	Seychellerna	636
  		        Sierra Leone	207
  Haiti	        327	Singapore	480
  Honduras	    175	Slovakien	194
  Hongkong	    442	Slovenien	334	
  Indien      	216	Spanien 	464
  Indonesien	    394	Sri Lanka	219
  Iran	        164	St Kitts	513	
  Irland	        312	St Lucia	508
  Island	        558	St.Vincent	446		
  Israel         348	Storbritannien &
  Italien         483	 Nordirland 	438
  		        Sudan	    242 	
  Jamaica        	357	Surinam	    246	* 1995 års belopp får användas
  Japan         	628	Swaziland	195	  tills vidare. 1996 års belopp 	  
  Jemen			517 	Sydafrika	190     kommer att publiceras så snart
  Jordanien	    265	Syrien	    388	  det beslutas.
  "Jugoslavien"				
   (Serbien/		
   Montenegro)	    186	  	  	
  	
  		  		 
   	
   		
  


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  UTLANDSTRAKTAMENTEN 1995 - SKATTEFRIA BELOPP

  
  Land el		Trakta	Land el		Trakta-		Land el	Trakta-
  Område		mente	område	    mente		område	mente
  		/dag, kr		/dag, kr		/dag, kr
  
  					
  Albanien	420	Kambodja	310		Taiwan	417
  Algeriet	279	Kamerun		290		Tanzania114
  Amerikas förenta stater	Kanarieöarna, se Spanien	Thailand275
    New York	450	Kap Verde	154		Tjeckien296
    övriga områden260	Kenya		346		Togo	283
  Andorra, se Spanien	Kina		403		Tongo	232
  Angola		393	Kongo		408	    Trinidad och Tobago	315
  Antiqua		718	Korea, Demokratiska	    Turkiet	150
  Argentina	513	 folkrepubliken	319	    Tyskland
  Aruba	    348	Korea, Republiken435	     Berlin	532
  Australien	414	Kroatien	567	     övriga områden	347
  Azorerna, se Portugal	Kuwait	    360		Uganda	391
  Bahamas	    558	Laos	    168	    Ukraina	335
  Bahrain  	284	Lesotho 	224	    Ungern	364
  Bangladesh	489	Lettland	461	    Uruguay	259
  Barbados	327	Libanon	    488
  Belgien	    437	Liberia	    207	    Vanuatu	172
  Belize	    408	Lichtenstein	327	    Venezuela	329
  Benin	    269	Litauen	    359	    Vietnam	305
  Bermuda	    482	Luxemburg	482	    Västsamoa	259
  Bolivia	    193			
  Botswana	263	Macao	    289	    Zaire	328
  Brasilien		Madagaskar	230	    Zambia	367
   Sao Paulo	703	Madeira, se Portugal		Zimbabwe100
   övriga områden397	Makedonien	297
  Brunei	    399	Malawi	    100   	Åland	210
  Bulgarien	285	Malaysia	325
  Burkina Faso	249	Maldiverna	203   	Österrike	444
  		    Mali   	256
  Canada	    370	Malta	    194   	Övriga länder 
  Centralafrikanska	Marocko	    230	    och områden	260
   republiken	228	Martinique	487
  Chile	    154	Mauritius	235
  Colombia	384	Mexico  	311
  Costa Rica	246	Mocambique	293
  Cuba	    355	Moldavien	100
  Curacao	    316	Monaco	    458
  Cypern	    305	Mongoliet	386
  		    Myanmar (Burma)	252
  Danmark (se äv. Färöarna	
   resp. Grönland)373	Namibia	    270	
  Djibouti	391	Nederländerna	410
  Dominica	498	Nederländska Antillerna,
  Dominikanska		se Curaco
   republiken	552 	Nepal  	267	
  		    Nicaragua	306
  Ecuador	    294	Niger	    153 	
  Egypten	    175	Nigeria 	555		
  Elfenbenskusten	414	Norge	    277	
  El Salvador	252	Nya Zeeland	290	
  Eritrea	    100		
  Estland	    168	Oman	    482
  Etiopien	100	
  		    Pakistan	112	
  Fiji		241	Panamá		324	
  Filippinerna 	516	Papaya Nya Guinea328 	
  Finland (se äv. Åland)	347Paraguay	155		 
  Frankrike	390	Peru		606	
  Föröarna	335	Polen		352 	
  Förenade Arabemiraten604Portugal	312
  				
  Gabon		513	 Qatar		312	
  Gambia		226		
  Ghana		229	Rumänien	342			
  Grekland	266 	Ryssland	
  Grenada		538	 Moskva		675
  Grönland	375	 övriga områden384	
  Guadeloupe	245		
  Guatemala	245	San Morino	245
  Guinea, Republiken561 	Sao Tomè och
  Guinea- Bissua	160	 Principe	473
  Guyana	    448	Saudiarabien	528
  		    Schweiz		492
  Honduras	132	Senegal		323
  Hongkong	406	Seychellerna	593	
  Indien	    149	Sierra Leone	276
  Indonesien	450	Singapore	487
  Iran	    100	Slovakien	175	
  Irland	    232	Slovenien	252
  Island	    596	Spanien 	510		
  Israel     341	Sri Lanka	250
  Italien     570	St Kitts	593	
  		    St Lucia	607	
  Jamaica    	462	St.Vincent	507
  Japan      756	Storbritannien och			
  Jemen   	505	 Nordirland	419	
  Jordanien	392	 Sudan		404 	
  "Jugoslavien" (Serbien/	Surinam		199
  Montenegro)	495	Swaziland	219
              Sydafrika	163	
  		    Syrien		403
  			
    
  Observera ...
  	
    	att ersättning enligt utlandsreseförordningen fr o m 1995
   	sammanfaller med Riksskatteverkets normalbelopp.
  
  
  


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se


  Ni är välkommen att kontakta oss vår E mail adress är:

  ett@fyreko.se

  NYA SIDOR PÅ FYREKOS HEMSIDA