Denna sida är under uppbyggnad.
Testbild  - GIF (87a) [Graphic Interchange format].
Testbild  - GIF (89a) [Graphic Interchange format].
Testbild  - JPEG (JFIF) [Joint Photographic Experts Group].
Testbild  - Progressive JPEG (JFIF).
Testbild  - IFF (ILBM) [Interchange File Format].
Testbild  - IFF (DEEP) [Interchange File Format].
Testbild  - TIFF (LZW - Motorola) [Tagged Image File Format].
Testbild  - PNG [Portable Network Graphics].
Testbild  - PCX .
Testbild  - PPM .
Testbild  - QRT .
Testbild  - BMP [Microsoft BitMap].


Tillbaka till hemsidan igen.