Programen jag använde för att skapa sidan var:

CygnusEd 3.5-4.20 pro (All HTML-kod)
Brilliance II (Alla ritade bilder, samt viss bildbehandling.)
DeluxePaint IV-V (Retuchering samt finputs av scannade bilder.)
OpalPaint 2.2(Mindre Retuchering i 24bit.)
TVPaint 3.58-3.59(Mindre Retuchering i 24bit.)
Real 3D v2.0-3.2 (Rendering av skylt-animation.)
Art Department pro 2.5 (Nästan all bildkonvertering.)
ImageStudio 2.3 (Övrig bildbehandling.)
VLab 2.2 (Videodigitalisering.)
VLabTV 0.16 (Videodigitalisering.)
WhirlGIF 2.0 Amiga (Konvertering till GIF-anims.)
GIF Toolkit(Sättande av netskräpspecifika flaggor)

..Och Följande hårdvara användes:

Amiga A4000/060 50MHz OS 3.0 146MB 11.5GB HD.
Amiga A1200/030 57MHz 882 66MHz OS 3.0 18MB 102MB HD.
Amiga A2000/030 25MHz 882 25MHz OS 3.1 10MB 1.2GB HD.
Amiga A3000/040 40MHz OS 3.5 64MB 1.2GB HD.
Sony Multiscan 17SE Trinitron 17" SVGA monitor (A4000).
Philips CM8833 RGB-PAL monitor 14" (A2000).
IBM 8515 14" VGA monitor (A3000).
IBM 8517 14" VGA monitor (A1200).
Mitsubishi 21" FixedFrequency Workstation monitor (A3000).
CyberVision64 24bits grafikkort.
Merlin 24bits grafikkort.
OpalVision 24bits grafikkort.
Macrosystems VLab Y/C, Realtids Videodigitizer med TBC.
VidiAmiga och VidiAmiga12 Videoidigitizers.
Alfascan 8bits handscanner.
Canon ION RC-260E digitalkamera.
Genius Genitizer GT-906 A4-ritbräda (graphics tablet).

Jag använde dessutom AWeb, Voyager och IBrowse för att testa sidan.
Det mesta jobbet är faktiskt gjort på min A1200, i CED, med bildjobbet gjort i Brilliance II. alla fortsatta uppdateringar sker dock med min A4000/060.

Jag planerar även att använda programmet Perfect Paint (för Amiga) för framtida grafik, det är dock en senare fråga.Tillbaka till hemsidan igen.