Sump-center

SUMP-CENTER

SUMP-center??? Vad är det kanske man undrar...
Jo, det är SUMP-TVs portabla rekryterings apparat! När vi gör inspelningar runt om i Södertälje med omnejd upprättar vi oftast också ett "SUMP-center". Där kan man snacka TV och dessutom bli medlem i föreningen SUMP-TV.
Ser du skylten SUMP-center på stan - gå fram och "droppa" en sedel i SUMP-kassan.

 

.