SUMP-TV är en lokal underground tv-station i Södertälje som sänder några gånger om året främst i SOLs kabelnät. SUMP-TV blev rikskända 1992 då vi direktsände Täljefestivalen i två dagar. Under sändningen fick reportrar, journalister och programledare order från producenten att hälla i sig alkohol. Resultatet blev sex timmars direktsändning per dag under ledning av tv-folk som var lite på trycket!

Sedan dess täcker vi alltid Täljefestivalen i Södertälje med reportrar som Sten "SUMPEN" Lundin, Johan Alm, Perra Gideonsson o Robban Kärrlander. En nyhet från Täljefestivalen 94 var toalettreportern Mats Doland. SUMP-TV tar helt enkelt pulsen på festivalen och är som folk är mest - på lyset. Makthavare i Södertälje ogillar starkt SUMP-TVs framfart och har flera gånger försökt stoppa både reportage från festivalen och direktsändningar.
Man har dessutom gjort allt för att vi inte skall komma ut på Internet. Men SUMP-TV vägrar ge upp. SUMP-TV behövs i Södertäljes kulturliv och kommer att fortsätta med TV och en Internettjänst för undergroundföreteelser i Tälje town.
alkoVARNING
Har du aldrig sett SUMP-TV har du chansen att ta del av veckans SUMP-SCEN eller helt sonika beställa en kassett från Total-festival sändningen (april 96) med alla festivalprogrammen plus våldsserien Telge Vice.


sump-kassett

BESTÄLL SUMP-TVs SAMLADE SÄNDNINGAR!
Allt på en fullmatad videokassett! Vad sägs om godbitar som "KarateJoppe slår ett slag för fyllan", "Striptease av programledarna", "Sexprofeten Sten söker samkväm". Vi kan fortsätta hur länge som helst men har egentligen bara en sak att säga: KÖP DEN GENAST....FÖR ENDAST 200 PIX!!!

Beställ den genom ett simpelt e-brev till
SUMP-TV!!!

.