Färgkoder i HTML


 • Färger definieras i RGB (Rött Grönt Blått) som hexadecimala tal (t.ex. COLOR="800080") eller som ett av 16 överenskomna färgnamn (COLOR=purple).

 • Talet är sexställigt, de två första tecknen anger graden rött, de nästa två graden grönt och de två sista graden blått.

 • Graden varierar från 0 (00) till 255 (FF). Alltså 256*256*256 olika nyanser=224 dvs 24 bitars färgdjup (16.777.216 nyanser).

 • Det går även att förkorta färgkoderna och bara använda ett tecken per färg. Då dubbleras detta tecken när färgen bestäms, ex vis #963 läses av datorn som #996633.

 • Olika webläsare och system visar färgerna olika, därför finns en standard på 216 färger som visas korrekt (dvs i en heltäckande färg, inte som ett gitter bestående av olika färger). Det är färgerna där rött, blått och grönt har någon av graderna 0, 20, 40, 60, 80 och 100% dvs 00, 33, 66, 99, CC och FF hexadecimalt (eller 0, 51, 102, 153, 204 och 255 decimalt)

  Färgnamn och RGB-värden

   Black = "000000" Green = "008000"
   Silver = "C0C0C0" Lime = "00FF00"
   Gray = "808080" Olive = "808000"
   White = "FFFFFF" Yellow = "FFFF00"
   Maroon = "800000" Navy = "000080"
   Red = "FF0000" Blue = "0000FF"
   Purple = "800080" Teal = "008080"
   Fuchsia = "FF00FF" Aqua = "00FFFF"

   (De 16 färgerna är de standardfärger som ursprungligen valdes till Windows VGA-palett)
  Dessutom har jag hittat några till som i alla fall fungerar med Netscape:

   Pink = "?"       Brown = "?"
   Gold = "?" Khaki = "?"


  Färgexempel

   400000 404000 408000 40B000 40FF00
   800000 804000 808000 80B000 80FF00
   B00000 B04000 B08000 B0B000 B0FF00
   FF0000 FF4000 FF8000 FFB000 FFFF00
   004000 004040 004080 0040B0 0040FF
   008000 008040 008080 0080B0 0080FF
   00B000 00B040 00B080 00B0B0 00B0FF
   00FF00 00FF40 00FF80 00FFB0 00FFFF
   000040 400040 800040 B00040 FF0040
   000080 400080 800080 B00080 FF0080
   0000B0 4000B0 8000B0 B000B0 FF00B0
   0000FF 4000FF 8000FF B000FF FF00FF
   404080 4080B0 40B0FF 804080 8080B0
   80B0FF FF4040 FF8080 FFB0B0 40FF40
   80FF80 B0FFB0 4040FF 8080FF B0B0FF
   4040FF 8040FF B040FF FF40FF
   FF80FF
   000000 202020 404040 606060 808080
   A0A0A0 C0C0C0 E0E0E0 FFFFFF

  HTML utvecklas fortlöpande, information om det senaste kan fås på http://www.w3.org/


  Pers blogg   Tillbaka till Pers hemsida   Signalflaggor och morsealfabetet   E-tillsatser   besök sedan oktober 1996