Finas Jonons guide to fikonspråket har flyttat

Den nya internetadressen är http://www.upphed.se/fikon.
Uppdatera gärna dina bokmärken och länkar dit.

/Fiklas Nipphed Ukon